Biała Woda- zapomniana wieś na szlaku kultury wołoskiej

 „Biała Woda – zapomniana wieś na szlaku kultury wołoskiej”

Jesteśmy współorganizatorami projektu, którego głównym celem jest realizacja filmu o historii, kulturze i wyjątkowych walorach przyrodniczych i krajobrazowych Białej Wody – jednej z czterech wsi wchodzących do 1950 roku w skład tzw. Rusi Szlachtowskiej. Przez kilka miesięcy zrealizowaliśmy: nagrania wywiadów z dawnymi mieszkańcami wsi, naukowcami, rekonstrukcje historyczne, próby odtworzenia tradycji muzycznej, dokumentacje i działania o charakterze badawczym. Rezultaty tych działań będzie można zobaczyć wkrótce w filmie, który będzie miał swoje dwie premiery. Pierwsza odbędzie się w zamkniętym kręgu zaproszonych gości, druga będzie mieć charakter otwarty. Na drugą odsłonę zapraszamy wszystkich chętnych 8 października (niedziela) o godz. 10. 30 w budynku Straży Pożarnej w Jaworkach. Dnia 7 października o 13. 30 odbędzie się liturgia w obrządku grekokatolickim w kościele pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Jaworkach (dawna cerkiew). Film dedykujemy wszystkim byłym mieszkańcom Rusi Szlachtowskiej.

Prace nad realizacją filmu prowadzą Justyna Cząstka – Kłapyta i  Krzysztof Krzyżanowski (scenariusz) – pionier filmów etnicznych poświęconych Rusinom karpackim. Jest to kontynuacja poszukiwań śladów tradycji i niepisanej historii w źródłach i relacjach byłych mieszkańców które częściowo pozwolił odkryć  projekt „Muzyka bez Granic” (Fundacja Dobra Wola). Patronat nad projektem pełni Fundacja Zapomniany Świat z Jaworek. Organizatorami projektu są: grupa nieformalna karpackiej inicjatywy lokalnej – Justyna i Piotr Kłapytowie oraz Anna Mikołajczyk-Szarek, PTTK Szczawnica oraz Muzeum Pienińskie im. Józefa Szalaya w Szlachtowej.

Karpacka inicjatywa lokalna finansowana ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030 za pośrednictwem Stowarzyszenia „Pro Carpathia”.

 

Składamy serdeczne podziękowania OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ Z JAWOREK za udostępnienie sali do prelekcji filmu

Więcej informacji o działaniach grupy organizatorów na stronie facebookowej: Biała Woda – zapomniana wieś na szlaku kultury wołoskiej.