Publikacje Ośrodka KTG w Pieninach

1987

1. Z dziejów Pienin, Wiosna – Lato 1987, n. 500 egz.
2. Z dziejów Pienin, Jesień – Zima 1987, n. 500 egz.

1988

3. Z dziejów Pienin, Wiosna – Lato 1988, n. 600 egz.
4. Moskała Edward: Panorama Pienin. Widok z Bereśnika, n. 3000 egz.
5. Z dziejów Pienin, Jesień 1988, n. 600 egz.
6. Zachwieja Tadeusz: O przewodnictwie pienińskim słów parę, n. 200 egz.

1989

7. Z dziejów Pienin, Zima 1988/1989, n. 600 egz.
8. Remiszewski Ryszard M.: Pieniński epizod Zygmunta Tałasiewicza, n. 250 egz.
9. Remiszewski Ryszard M.: Schronisko PTTK „Orlica” w Pieninach, n. 3000 egz.
10. Remiszewski Ryszard M.: Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej PTTK w Pieninach, n. 2000 egz.
11. Z dziejów Pienin, Wiosna 1989, n. 600 egz.
12. Z dziejów Pienin, Lato 1989, n. 700 egz.
13. Remiszewski Ryszard M.: Teka spiska Stanisława Barabasza, n. 200 egz.
14. Z dziejów Pienin, Jesień 1989, n. 700 egz.
15. Prace Pienińskie, zeszyt 1, wyd. 1989, n. 200 egz.,

1990

16. Z dziejów Pienin, Zima 1989/1990, n. 700 egz.
17. Remiszewski Ryszard M.: Schronisko Turystyki Kwalifikowanej na Bereśniku, n. 3000 egz.
18. Z dziejów Pienin, Wiosna 1990, n. 600 egz.
19. Batko Jan: Słownik toponimii pienińskich, n. 250 egz.
20.Karta pamiątkowa z Bereśnika, opr. E. Moskała, n. 3000 egz.
21.Remiszewski Ryszard M.: Schronisko PTTK „Trzy Korony” w Sromowcach Niżnych, n. 3000 egz.
22. Rejmer Krzysztof: Ocalmy piękno ziemi, n. 50 egz., dodruk 50 egz.
23. Z dziejów Pienin, Lato – Jesień 1990, n. 600 egz.
24. Trajdos Tadeusz M.: Zamagurze Spiskie. Fenomen przetrwania polskości, n. 100 egz., dodruk 100 egz.
25. Prace Pienińskie, zeszyt 2, n. 200 egz.
26. Spisko Sygnorka, nr 1, n. 100 egz., dodruk 50 egz.
27. Orlof Ewa: Orawa i Spisz w latach 1918-1920, n. 100 egz., dodruk 50 egz.

1991

28. Z dziejów Pienin, Zima 1990/1991, n. 600 egz.
29. Matuszczyk Andrzej: Krajobrazy pienińskie na widokówkach Kazimierza Sosnowskiego, n. 100 egz., dodruk 100 egz.
30.Jarocka – Bieniek Jolanta: Testament Józefa Szalaya, n. 100 egz., dodruk 200 egz.
31. Aleksander Krystyna: Łzą Kingi zakwita, n. 100 egz., dodruk 50 egz.
32. Z dziejów Pienin, Wiosna – Lato 1991, n. 600 egz.
33. Spisko Sygnorka, nr 2, n. 100 egz., dodruk 50 egz.
34. Plan Szczawnicy, autor planu: Wojciech Preidl, treść na odwrocie: Jolanta Jarocka – Bieniek, Ryszard M. Remiszewski, n. 2000 egz.
35. Plucińska Jadwiga, Kamocki Janusz: Nad Hernadem, Popradem i Dunajcem (na spiskim szlaku historii Polski), n. 100 egz., dodruk 50 egz.
36. Moskała Edward: Panorama Pienin. Widok z Bereśnika, wyd. II zmienione, n. 2000 egz.
37. Trajdos Tadeusz M.: Dzieje Spisza w nauczaniu szkolnym (materiały pomocnicze), n. 100 egz.
38. Prace Pienińskie, zeszyt 3, n. 100 egz.

1992

39. Joniak Stefan ks.: Wody gorące, mineralne i lecznicze na Podhalu, n. 100 egz.
40. Trajdos Tadeusz M.: Wizyta Zsigraya z roku 1700 na Zamagurzu Spiskim, n. 100 egz.
41. Tyszkiewicz Jan: Jak górale łowili ryby na Dunajcu, n. 50 egz., dodruk 50 egz.
42. Kowalczyk Julian: Jan Pluciński – niestrudzony budziciel, n. 300 egz.
43. Prace Pienińskie, zeszyt 4, n. 100 egz., dodruk 100 egz.,

1993

44. Jarocka – Bieniek Jolanta: Przewodnik po Muzeum Pienińskim, n. 200 egz., dodruk 200 egz.
45. Aleksander Krystyna: Tobie, Kingo, śpiewam, n. 300 egz.
46. Prace Pienińskie, tom 5, n. 300 egz., dodruk 100 egz.
47. Remiszewski Ryszard M.: Prace Pienińskie, folder składanka, n. 100 egz., dodruk 100 egz.

1994

48. Prace Pienińskie, tom 6, n. 700 egz.,
49. Aleksander Krystyna: Tobie, Kingo, śpiewam, wyd. II, n. 300 egz., dodruk 100 egz.

1995

50. Prace Pienińskie, tom 7, n. 400 egz., dodruk 100 egz.
51. Miłość mieszka w duszy, opr. Ryszard M. Remiszewski, n. 100 egz.

1996

52. Józef Stefan Szalay 1806 – 1876, opr. Ryszard M. Remiszewski, n. 100 egz.
53. Prace Pienińskie, tom 8, n. 400 egz., dodruk 100 egz.

1997

54. Prace Pienińskie, tom 9, n. 400 egz., dodruk 100 egz.

1998

55. Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej PTTK w Pieninach 1988 – 1998, opr. Ryszard M. Remiszewski, n. 300 egz.
56. Prace Pienińskie, tom 10, n. 300 egz.,

1999

57. Moskała Edward: Panorama Pienin. Widok z Bereśnika, wyd. III zmienione, n. 3000 egz.
58. Moskała Edward: Widok z Baraniej Góry, wydane na zlecenie Baraniogórskiego Ośrodka Kultury Turystyki Górskiej PTTK „U źródeł Wisły” na Przysłopie, n. 3000 egz.

2000

59. Tyszkiewicz Jan: Żywot górala z Pienin. Opowieść z naszego stulecia, n. 100 egz.

2001

60. Prace Pienińskie, tom 11, n. 300 egz.

2002

61. Prace Pienińskie, tom 12, n. 300 egz.

2003

62. Prace Pienińskie, tom 13, n. 300 egz.

2004

63. Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej PTTK w Pieninach 1988-2003, Wydanie multimedialne CD-R, opr. Ryszard M. Remiszewski i Wojciech Preidl, n. 100 egz.
64. Fitak Franciszek, Słownik gwary spiskiej, n. 100 egz.
65. Baraniogórski Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej PTTK „U źródeł Wisły” 1994 -2004, n. 300 egz., opr. Ryszard M. Remiszewski i Wojciech Preidl, (na zlecenie Baraniogórskiego Ośrodka KTG PTTK – „U źródeł Wisły”)
66.  Prace Pienińskie, tom 14, n. 300 egz.

2005

67. Tyszkiewicz Jan: Dawne rybołówstwo w Pieninach, n. 100 egz.
68. Prace Pienińskie, tom 15, n. 300 egz.

2006

69. Moskała Edward: Panorama Pienin. Widok z Bereśnika, wyd. IV zmienione, n. 3000 egz.
70. Prace Pienińskie, tom 16, n. 300 egz.
71. Z dziejów Pienin 1987-1991,opr. Ryszard M. Remiszewski i Wojciech Preidl,wyd.multimedialne CD n.50 egz.
72. Ryszard M. Remiszewski: Dramat zdarzył się w Pieninach. Wierlka powódź 1934 roku, n.100 egz.

2007

73. Krystyna z Lizoniow Aleksander, opr. Krzysztof Smereka, Ryszard M. Remiszewski, wyd. DVD, n. 50 egz.
74. Fitak Franciszek: Gwara podhalańska, orawska i spiska. Słownictwo wybrane, n. 100 egz.
75. Prace Pienińskie, tom 17, n. 300 egz.,

2008

76. Trzeszczynska Patrycja: Rusini karpaccy. Analiza współczesnej sytuacji społeczności rusińskiej w Polsce i na Słowacji, n. 100 egz.
77. Prace Pienińskie, tom 18, n 300 egz.

2009

78. Żmidziński Jakub, Epoka bohaterska Pienin. Michał Słowik-Dzwon i jego „Epopeja”, n. 50 egz.
79. Remiszewski Ryszard M, Kacwin Jan M., Preidl Wojciech: Studnia bez tajemnic, n. 100 egz.
80. Prace Pienińskie, tom 19, n. 300 egz.

2010

81. Górecki Stanisław, GóreckiWojciech: Sromowce Wyżne czyli Przekop – osada przy drodze królewskiej. Kronika, n.300 egz.
82. Prace Pienińskie, tom 20, n. 300 egz.

2011

83. Plucińska-Piksa Jadwiga: Wędrujący Apostołowie (Dwie Małe Ojczyzny), n. 100 egz.
84. Remiszewski Ryszard M.: Derenczanie, n. 100 egz.
85. Prace Pienińskie, tom 21, n. 300 egz.

2012

86. Remiszewski Ryszard M.:Zygmunt Tałasiewicz: Dusza ożywcza Pienin, n. 50 egz.
87. Krzan Bronisław ks.: Krościenko. Pienińskie Sanktuarium Różańcowe, n. 50 egz.
88. Kamocki Janusz: Derenk – polska wieś na Węgrzech, n. 100 egz.
89. Remiszewski Ryszard M.:Śląsk Cieszyński 1918-1920, n. 50 egz.
90. Prace Pienińskie, tom 22, n. 300 egz.

2013

91. Remiszewski Ryszard M.: Schroniska Drogi Pienińskiej , n. 100 egz.
92. Remiszewski Ryszard M.: Polskie Towarzystwo Tatrzańskie: Oddział Pieniński, 2013, n. 600 egz.
93. Remiszewski Ryszard M.: Bereśnik schronisko z Duszą , n. 100 egz.
94. Plucińska-Piksa Jadwiga: O Białce Tatrzańskie] słów kilka : Nehany szó Białka Tatrzańskdról 2013, n. 100 egz.
95 Remiszewski Ryszard M.: Orlica : Schronisko w Pieninach, 2013, n. 100 egz.
96. Prace Pienińskie,tom 23, n. 300 egz.

2014

97. Kosibowicz Józef ks.: Kazania, 2014, n. 100 egz.
98. Ośrodek KTG w Pieninach. Sprawozdania z działalności 1988-2013, 2014, opr. Ryszard M. Remiszewski i Wojciech Preidl, n. 50 egz.
99. Remiszewski Ryszard M.: Patriarcha Orawy 2014, n. 50 egz.
100. Remiszewski Ryszard M.: Podtatrzańskie silva rerum czyli Wędrówki niecodzienne, 2014, n. 50 egz.
101. Prace Pienińskie, tom 24, n. 300 egz.

2015

102. Remiszewski Ryszard M.:Orawski Pielgrzym , 2015, n. 50 egz.
103. Kołodziejski Stanisław, Remiszewski Ryszard M.:Flisactwo w Pieninach, 2015 , n. 50 egz.
104. Krzywda Piotr: Szlaki pełne zdrowia : Przewodnik turystyki górskiej po okolicach Szczawnicy, n. 1000 egz.
105. Kamocki Janusz, Kantor Ryszard, Plucińska-Piksa Jadwiga: Krakowianie na derenczańskich szlakach, n. 100 egz.
106. Remiszewski Ryszard M.: Śladami legendy o św.Kindze w Pieninach.: O Średnianach, Chałupiskach i Midziusianach, n. 100 egz.
107. Prace Pienińskie, tom 25, n. 300 egz.

2016

108. Budz Jan: Matka Boska Częstochowska po tułaczce powróciła z Ameryki na Spisz, 2016, 100 egz.
109. Kacwin Jan M.: Akcja „Burza” w Pieninach, 2016, 100 egz.
110. Remiszewski Ryszard M.: Wielcy Polacy (Stefan Świeżawski – Karol Wojtyła), 2016, 100 egz.
111. Majerczak Kazimierz: Ksiądz Jan Kozioł w Szczawnicy, 2016, 50 egz.
112. Remiszewski Ryszard M.: Życie Zakopanego: Epizod 1956 roku pod Tatarami.
113. Prace Pienińskie, tom 26, n. 300 egz.

2017

114. Krzywda P., Majerczak K.: Kapliczki nasze, sercu bliskie : Szczawnica-Szlachtowa-Jaworki, Oddział Pieniński PTTK w Szczawnicy, 50 egz.

115. Górecki Stanisław: Rysunki rodem z Pienin, n. 200 egz.

116. Remiszewski Ryszard M.: Nasz szlak, n. 30 egz.

117. Janczy Jan: Ballady pienińskie, n. 100 egz.

118. Remiszewski Ryszard M.: Bereśnik : schroniska z duszą, 11 wydanie, 11. 50 egz.

119. Górecki S., Górecki W., Grywalski A.: 700 lat Sromowiec, n. 1000 egz.

120. Skorupa Andrzej: Sztuka Ziemi Pienińskiej od gotyku do baroku, n. 30 egz.

121. Kołączkowski Lesław: Stare cmentarze w Szczawnicy, n. 30 egz.

122. Pijanowski J., Wojkowski J., Wałęga A., Miraj K., Radecki-Pawlik A.: Zasoby wodne i krajobrazowe obszarów wiejskich : przykład analizy z gminy Mściwojów nad rzeką Wierzbiak, n. 50 egz.

123. Prace Pienińskie, tom 27, n. 300 egz.

2018

124. Remiszewski Ryszard M.:Alojzy Śmiech: Góral spod Babiej Góry, n. 30 egz.
125. Węglarz – Matusek Józef: W szczawnickich mrokach i świcie., n. 50 egz.
126. Remiszewski Ryszard M.:Podtatrzańskie silva rerum czyli Wędrówki niecodzienne po raz wtóry, n. 30 egz.
127. Remiszewski Ryszard M.: Schroniska Drogi Pienińskiej,II wydanie, n. 30 egz.
128. Miraj Krzysztof : Bibliografia „Prac Pienińskich” za lata 1989-2017, n. 50 egz.
129. Katalog wydawnictw Ośrodka KTG w Pieninach za lata 1987-2018, opr. Ryszard M. Remiszewski i Wojciech Preidl, n. 25 egz.
130. Węglarz-Matusek Józef: W szczawnickich mrokach i świcie, II wydanie, n. 30 egz.
131. Dziewolski Jan: Wspomnienia obozowe : Od Szczawnicy, przez Zakopane, Kraków, Oświęcim-Birkenau, Mauthausen-Gusen do Linzu, n. 50 egz.
132. Prace Pienińskie, tom 28, n. 300 egz.

2019

133. Wawrzczak Maciej: „Jak do Szcawnic podróżowano: Wybór tekstów źródłowych z komentarzem” , n. 50 egz.
134. Remiszewski Ryszard M.: „Droga Pienińska 1800metrów w180 minut: Przewodnik dla Młodzieży szkolnej i nie tylko,n.500 egz.
135. Miraj Krzysztof: „Śladami Stefana Wacławika: Przewodnik turystyczno edukacyjny”, n. 300 egz.
136. Remiszewski Ryszard M.: Kazimierz Gajos: Kurier Słowa Bożego, n25 egz.
137. Remiszewski Ryszard M. Władysław Midowicz: Archiwalia in memoriam, n.20 egz.
138. Prace Pienińskie, tom 29,n.300 egz.

2020

139. Remiszewski Ryszard M.: Swifta Anna z Kuligowego Wierchu, n. 20 egz.
140. Chochołowskie poruseństwo : Pamiętnik Jozefa Pilcha, opr. Ryszard M. Remiszewski, n. 20 egz.
141. Remiszewski Ryszard M.: Co my za jedni?: Niezwykła historia malej książeczki, n. 20 egz.
142. Remiszewski Ryszard M.: Jubileusz 90.lecia urodzin red. Leona Rydla : Jabłonka 16 czerwca 2001 r. płyta CD, n. 20 egz.
143. Remiszewski Ryszard M.: Ty mos serce orawskie: wywiady z ks. Władysławem Pilarczykiem, płyta CD, n. 20 egz.
144. Miraj Krzysztof: Flisacy pienińscy, n. 1000 egz.
145. Remiszewski Ryszard M.: Andrzej Haniaczyk Gogola: wywiady nagrane w Jurgowie, 21 kwietnia 2007 r. i w Kościelisku, 25 kwietnia 2009, plyta CD, n. 20 egz.
146. Prace Pienińskie, tom 30,n.300 egz.

2021