Zarząd Oddziału Pienińskiego PTTK w Szczawnicy

Obecnie władze Oddziału tworzą:

Obecnie władze Oddziału tworzą:

Zarząd:

 • Marek Misztal – prezes
 • Zbigniew Botor – wiceprezes
 • Przemysław Gabryś– skarbnik
 • Magdalena Styrylska – sekretarz
 • Anna Malinowska – członek

Komisja Rewizyjna:

 • Magdalena Śliwińska – przewodniczący
 • Tomasz Mastalski – sekretarz
 •  Katarzyna Zaziąbło – członkowie

Sąd Koleżeński:

 • Andrzej Dziedzina – prezes
 • Jan Malinowski – zastępca
 • Anna Wolska -Bebej – sekretarz
 • Agnieszka Stopka, Mieczysław Kuczała – członkowie

Zarząd Pienińskiego Koła Przewodników Beskidzkich i Terenowych:

 • Przemysław Gabryś – prezes
 • Zofia Klimczak – zastępca
 • Anna Wolska-Bebej – skarbnik
 • Zbigniew Botor – sekretarz
 • Stanisław Błażusiak – członek