Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej PTTK

Adres

Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej PTTK
ul. Pienińska 12
34-460 Szczawnica

Schronisko PTTK „Orlica”
tel./fax: +48 18 262 22 45
e-mail: Ryszard M. Remiszewski

Formularz kontaktowy

  Działalność statutowa Ośrodka KTG

  Ośrodek gromadzi, opracowuje i udostępnia archiwalia, fotogramy, literaturę, rejestruje na bieżąco zdarzenia zachodzące na terenie działania, a jest on zróżnicowany krajobrazowo i kulturowo. W programie oprócz tematyki historii turystyki górskiej jest historia obu regionów – pienińskiego i spiskiego, flisactwo i kultura materialna górali pienińskich, Spiszaków i Rusinów Szlachtowskich.

   

  Ośrodek współpracuje z instytucjami zajmującymi się profesjonalnie tematyką pienińską i spiską, takimi jak: Pieniński Park Narodowy, Muzeum Tatrzańskie im. T. Chałubińskiego w Zakopanem, Muzeum Pienińskie im. Józefa Szalaya w Szczawnicy, Zamek „Dunajec” w Niedzicy, mamy bardzo dobre i bliskie kontakty ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Szczawnicy, Związkiem Polskiego Spisza i Towarzystwem Przyjaciół Orawy.

  W Radzie Ośrodka i w zespołach programowych działają znani ze swoich dokonań, nie tylko zawodowych, specjaliści z różnych dziedzin nauki i amatorzy o bogatym dorobku badawczym i publicystycznym, którzy – co należy szczególnie podkreślić – dzielą się swoim dorobkiem pracując społecznie.

  Z zasobów i wiedzy ośrodka korzystają studenci przy pisaniu prac licencjackich, i magisterskich, młodzież szkół średnich, dziennikarze, i wszyscy inni interesujący się Pieninami, i Spiszem. Przy współudziale ośrodka realizowane są programy telewizyjne i radiowe, publikowane są artykuły prasowe.

   

  Mocną stroną ośrodka jest działalność publicystyczna i wydawnicza, zarejestrowani jesteśmy w międzynarodowym systemie ISBN i ISSN. Wydajemy serię „z okienkiem”, foldery, mapki i przede wszystkim znany na rynku rocznik popularnonaukowy „Prace Pienińskie”, który jest sądownie zarejestrowany i zakwalifikowany rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2001 r. /Dz. U. nr 51, poz. 533/ do czasopism specjalistycznych, do których stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0%.

   

  Ośrodek znajduje się w sąsiedztwie schroniska PTTK „Orlica”, izbę muzealną można zwiedzać praktycznie o każdej porze dnia, bowiem kluczem dysponuje kierownik schroniska i udostępnia go na życzenie.