Diament Pienin – aktualizacja pkt.7 Regulaminu

Już jest do zdobycia odznaka ustanowiona przez Zarząd Oddziału Pienińskiego PTTK w Szczawnicy Diament Pienin wraz z pamiątkowym dyplomem. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Diamentu Pienin.

 

Diament Pienin - PTTK Szczawnica

 

Regulamin odznaki „Diament Pienin” – Pieniny na raz

Zdajemy sobie sprawę z ewentualnych trudności w zdobyciu tej odznaki. Pokonanie tej odległości w jednym dniu dla wielu z nas jest nie lada wyzwaniem. I właśnie dla tych, którzy takie wyzwania lubią ta odznaka została przeznaczona. Jeśli ktoś nie da rady za pierwszym razem, to może się uda ponownie, aż do zwycięstwa. W zdobyciu tej odznaki liczymy na państwa szczerość, pamiętajcie, tylko uczciwie zdobyta odznaka może dać osobistą satysfakcję, w każdy inny sposób, to będzie tylko uwierająca podróbka i imitacja.

 

1.

Odznaka „Diament Pienin” ustalona została w celu promocji regionu Pienin i aktywnego spędzania wolnego czasu. Jest zachętą do poznania pasma Pienin, ich walorów krajoznawczych, przyrodniczych i kulturowych.

2.

„Diament Pienin” jest odznaką ustanowioną i nadawaną przez Oddział Pieniński PTTK w Szczawnicy.

3.

„Diament Pienin” może zdobyć każdy (nie ma limitów wiekowych) po spełnieniu poniżej opisanych wymogów.

4.

Aby uzyskać odznakę „Diament Pienin” należy pokonać w ciągu jednego dnia pasmo Pienin Małych, Pienin Właściwych i Pienin Spiskich kierując się od wschodu na zachód.

5.

Dojście do początku trasy (Przełęcz Rozdziela) żółtym szlakiem od Jaworek. Przebieg trasy:

1) odcinkiem szlaku niebieskiego od Przełęczy Rozdziela do Pawilonu Wejściowego na Zamek w Czorsztynie (w odcinku tym zawiera się przeprawa łodzią flisacką przez rzekę Dunajec w Szczawnicy)

2) dalej, przeprawa wodna statkiem z Czorsztyna (sąsiedztwo Zamku Czorsztyn) przez Jezioro Czorsztyńskie do Niedzicy,

3) dalej, od Zamku w Niedzicy czerwonym szlakiem do miejscowości Dursztyn,

4) od Dursztyna szlakiem zielonym do mostu nad rzeka Białką (koniec trasy)

6.

Aby uzyskać odznakę „Diament Pienin” należy potwierdzić zdobycie następujących szczytów i miejsc:

1) Wysoka (1050 m n.p.m.),

2) Wysoki Wierch (898 m n.p.m.),

3) Sokolica (747 m n.p.m.)

4) Okrąglica– Trzy Korony (982 m n.p.m.)

5) Pawilon wejściowy w Czorsztynie lub przystań statków „Dunajec” i „Halny” – Czorsztyn

6) Przystań statków „Dunajec” i „Halny” – Niedzica, naprzeciw punktu sprzedaży biletów

7) Żar (883 m n.p.m.)

7.

Potwierdzeniem zdobycia szczytu/miejsca jest pieczątka oraz dokumentacja fotograficzna. Na fotografiach zrobionych na zdobytych szczytach czy trasie powinien się znajdować turysta zdobywający Odznakę oraz tabliczka informacyjna z nazwą szczytu/miejsca, oraz pieczęcie z wpisaną datą.

W przypadku braku pieczątki na wymienionych szczytach, potwierdzeniem może być dokumentacja fotograficzna oraz dane z gps.

Lokalizacja pieczątek:

  • Wysoka – na szczycie, w drewnianej skrzynce,
  • Wysoki Wierch – na szczycie, w drewnianej skrzynce,
  • Sokolica oraz Okrąglica (Trzy Korony) – przed szczytem, w punkcie sprzedaży biletów PPN lub w drewnianych skrzynkach PTTK.
  • Pawilon wejściowy w Czorsztynie – w punkcie sprzedaży biletów do Zamku Czorsztyn. W przypadku braku dostępu do pawilonu, dodatkowo jest drewniana skrzynka z pieczątką na przystani statków „Dunajec” i ” Halny” po stronie czorsztyńskiej.
  • Niedzica – Przystań statków „Dunajec” i „Halny” – przed punktem sprzedaży biletów,
  • Żar- na szczycie, w drewnianej skrzynce

8.

Okres zdobywania Odznaki jest ograniczony w związku z przeprawą na Dunajcu oraz przeprawą na Jeziorze Czorsztyńskim. Możliwość zdobycia odznaki zamyka się w okresie 15.04 do 31.10. Przy planowaniu trasy należy rozeznać aktualne warunki pogodowe – mogą wpływać na brak możliwości przepraw wodnych (np. długotrwałe ulewy).

9.

Orientacyjny dane: długość około 50,5 km, czas przejścia około 13 godz., podejść ↑ 2052 m, ↓2078 m.

Z uwagi na dystans do pokonania oraz spore różnice wysokości, Odznaka skierowana jest dla wprawnych turystów. „Diament Pienin” wymaga odpowiedniego przygotowania i dobrej kondycji!

Trasę należy tak zaplanować, żeby zdążyć na przeprawę przez Jezioro Czorsztyńskie.

10.

Trasę można pokonywać indywidualnie, zespołowo, z przodownikiem turystyki górskiej PTTK, przewodnikiem turystycznym lub bez ich udziału. Podczas wycieczki należy stosować zasady bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki oraz przestrzegać aktualne przepisy dotyczące poruszania się w obszarach chronionych – rezerwatów (Biała Woda, Wysokie Skałki, Przełom Białki pod Krempachami oraz Pieniński Park Narodowy).

11.

Turysta ubiegający się o Odznakę „Diament Pienin” po zebraniu potwierdzeń ze zdobycia wszystkich wymaganych szczytów/miejsc przedstawia swoją książeczkę GOT PTTK (dopuszczalne są inne formy potwierdzeń np. indywidualne notatniki, notesy itp.) do weryfikacji w Oddziale Pienińskim PTTK w Szczawnicy wraz z dokumentacja fotograficzną. Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie. Istnieje możliwość weryfikacji drogą mailową: pttkszczawnica@siecpieniny.net

12.

Po weryfikacji Oddział Pieniński PTTK w Szczawnicy nadaje odznakę „Diament Pienin” wraz z pamiątkowym dyplomem .

13.

Odznaka „Diament Pienin” została ustanowiona 1 lutego 2021r. przez Oddział Pieniński PTTK w Szczawnicy. Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga Oddział Pieniński PTTK w Szczawnicy.

14.

Turysta odbywa wycieczki na własną odpowiedzialność, przy zachowaniu zasad bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki górskiej oraz przestrzegania przepisów dotyczących poruszania się w obszarach chronionych i w rejonach granicy państwowej.

15.

Zdobywanie odznaki Diament Pienin przez małoletnich powinno odbywać się w obecności i na odpowiedzialność rodziców, prawnych opiekunów lub osób przez nich upoważnionych, albo innych osób, które z mocy prawa są uprawnione do sprawowania nad nimi opieki. Jeśli opiekun stwierdzi, że małoletni nie jest w stanie podołać temu wysiłkowi powinien zrezygnować ze zdobywania odznaki. Dotyczy to także osób dorosłych, które powinny ocenić swoje możliwości w celu zdobycia tej odznaki, tak samo przed rozpoczęciem trasy jak i w jej trakcie. W przypadku stwierdzenia, że trasa jest ponad możliwości turysty, należy marsz przerwać.