Odznaka Jubileuszowa „70 lat poznajemy Polskę z PTTK”

Odznaka 70 lat PTTK