Rajd na Raty 2022

Kolejna edycja RNR PTTK Szczawnica

Oddział Pieniński PTTK w Szczawnicy Ogłasza rozpoczęcie Rajdu na Raty

Cel : poznanie walorów krajoznawczo – turystycznych , zwłaszcza poznawanie Gorców, Pienin, Beskidu Wyspowego, Beskidu Sądeckiego, Beskidu Niskiego, Beskidu Żywieckiego, Spisza oraz pasm przygranicznych na terenie Słowacji.

Czas trwania rajdu : od 01.05.2022 r do 30.10.2022 r.

Warunki uczestnictwa : W rajdzie mogą brać udział drużyny (minimalnie 2-osobowe, maksymalnie 6-osobowe) zrzeszone w kołach lub klubach, rodziny, sympatycy PTTK, osoby zaangażowane w turystykę w naszym otoczeniu. Uczestniczyć mogą wszyscy, którzy się zgłoszą, niekoniecznie z naszego rejonu. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w rajdzie tylko pod opieką osób dorosłych.

Zgłaszanie się chętnych drużyn do rajdu do 30 czerwca 2022 r. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (znajdujący się na naszej stronie www.pttkszczawnica.pl) można przesłać skanem na adres mailowy pttkszczawnica@siecpieniny.net lub osobiście wypełnić w siedzibie oddziału (os. Połoniny 4a/3 Szczawnica.) bądź wysłać pocztą na powyższy adres.

Przebieg rajdu : Każda drużyna rajdu jest zobowiązana do przejścia minimum 6 tras górskich, w tym co najmniej trzy trasy w wymienionych pasmach. Warunkiem uczestnictwa jest prowadzenie w trakcie rajdu i przedstawienie po zakończeniu imprezy „Dziennika Rajdowego”, którego można prowadzić w dowolnej formie (elektroniczna, papierowa itd.), tak aby przedstawiał przebieg wycieczek w możliwie najciekawszy sposób. Każda trasa powinna być opisana, i jeśli to możliwe, powinna zawierać w opisie potwierdzenie pobytu w obiektach na trasie. Wycieczki mogą być jednodniowe, wielodniowe, piesze, rowerowe, konne, kajakowe i w jaki tam sposób przyjdzie do głowy uczestnikom.

Dzienniki rajdowe wraz z potwierdzeniami należy składać w siedzibie oddziału PTTK do dnia 15.11.2022 r. Weryfikacji oraz podsumowaniu liczby zdobytych punktów dokona komisja powołana przez organizatorów. Oceniana będzie nie tylko merytoryka, ale także sposób i oryginalność przekazu.

Organizatorzy przewidują nagrody:

– za przejście największej ilości wycieczek

– za najładniejsze i zarazem oryginalne wykonanie dziennika Rajdowego

– za najlepiej opisane wrażenia z wycieczki.

Nagrody przewidziane dla uczestników to:

– Nagrody rzeczowe w postaci sprzętu turystycznego.

– Spacer konny ze stadniny Rajd.

– Bony konsumpcyjne do wykorzystania w Schroniskach „Orlica” i „Pod Bereśnikiem”

Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 15 grudnia 2022 roku. Tego samego dnia zostanie podany termin i miejsce wręczenia nagród.

Uczestnicy składając akces uczestnictwa w rajdzie, tym samym zgadzają się na udostępnienie swojego wizerunku oraz prac na stronie internetowej oraz Facebooku PTTK Szczawnica

Formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie internetowej Oddziału lub w siedzibie PTTK Szczawnica.

Warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na publikację wybranych prac wraz z wizerunkiem uczestników.