Ważna Informacja na temat składek!

W zaistniałej sytuacji stanu podwyższonego ryzyka epidemiologicznego proponuję zaproponować członkom Oddziału, aby w miarę możliwości za składki członkowskie PTTK opłacali przelewem na konto Oddziału, w tytule podając nazwiska i za jaki rok/lata (np. Kowalska składka za 2020).

Do ubezpieczenia NNW liczy się data dokonania wpłaty za składkę członkowską PTTK http://pttk.pl/pttk/przepisy/ .

Odbiór znaczków może nastąpić w późniejszym terminie w biurze Oddziału lub za pośrednictwem osób upoważnionych.